ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Η Εταιρεία Acronical  E.Π.Ε., ιδρύθηκε το 1995 από τον Στέλιο Τόσκα και αποτελεί μια από τις πρωτοπόρες Ελληνικές Εταιρείες στον κλάδο του ηλεκτρομηχανολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Έχει καταξιωθεί για την άριστη τεχνοοικονομική εξυπηρέτηση των πελατών της σε θέματα προμήθειας Βιομηχανικών υλικών, ανταλλακτικών  και εξοπλισμού σε συνεργασία με μεγάλους Διεθνείς Οίκους. 

Η τεχνική υποστήριξη που παρέχει η Acronical  στους πελάτες της είναι ο άξονας ανάπτυξής της.  Η εταιρεία επενδύει συνεχώς στην υψηλή εξειδίκευση των τεχνικών της και στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών και διαθέτει μόνιμο προσωπικό και έκτακτους συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων.

Η υψηλή κατάρτιση και η διαρκής ενημέρωση των στελεχών αποτελούν εγγύηση  για τη συνεπή και ολοκληρωμένη διεκπεραίωση των εκτελούμενων έργων.

Μέριμνα της εταιρείας αποτελεί η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων, καθώς και η επιλογή βέλτιστων οικονομοτεχνικών λύσεων με στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους κατασκευής και την αξιόπιστη λειτουργία των εγκαταστάσεων των πελατών της.

Κύριο αντικείμενο δραστηριότητας της ACRONICAL είναι η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη του πρωτοποριακού Συστήματος Ανίχνευσης Φωτιάς LIST, το οποίο έχει τοποθετηθεί με επιτυχία σε διάφορες εφαρμογές.

ΟΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗΣ

Η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει τους παρακάτω διεθνείς κατασκευαστικούς οίκους:

Listec GmbH Γερμανία Συστήματα ανίχνευσης φωτιάς LIST
Securiton AG Ελβετία Συστήματα πυρανίχνευσης
Damen Schelde Marine Services Ολλανδία Ανταλλακτικά μηχανών Diesel, χιτώνια, έμβολα
Finow GmbH Γερμανία Σωληνώσεις - ατμαγωγοί υψηλής πίεσης
Witzenman-HydraGmbH Γερμανία Εξοπλισμοί στήριξης αγωγών, Διαστολικά,Αναρτήσεις
CFM Shiller GmbH Γερμανία Μελέτη και κατασκευή αντικραδασμικών βάσεων

ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

α. Συστήματα ανίχνευσης φωτιάς LIST
β. Συστήματα πυρανίχνευσης
γ. Σωληνώσεις-ατμαγωγοί
δ. Βιομηχανικές Αναρτήσεις
ε. Αντικραδασμικές βάσεις
στ. Ανταλλακτικά μηχανών Diesel