ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΩΝ DIESEL

DAMEN SCHELDE MARINE SERVICES
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
  • Ανταλλακτικά μηχανών DIESEL: SULZER, DAIHATSU, PIELSTIC
  • Ελατήρια εμβόλων
  • Χιτώνια
  • Κεφαλές κυλίνδρων
  • Έμβολα, διωστήρες κλπ.