ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣΜελέτη και κατασκευή αντικραδασμικών βάσεων, συστήματα απομονωτικών κραδασμών και αποσβέσεων ευρείας εφαρμογής.

Παρέχουμε την ενεργό απομόνωση κραδασμών για συστήματα και μηχανές που δημιουργούν κραδασμούς και παθητική απομόνωση κραδασμών για συστήματα που χρειάζονται προστασία από εξωτερικούς μηχανικούς παράγοντες.

Για την απομόνωση κραδασμών των μηχανών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, παρέχουμε διάφορες σειρές τύπων μονωτών χαλυβδίνων ελατηρίων. Η επιλογή του κατάλληλου μονωτή, εξαρτάται από την απαιτούμενη διακύμανση φορτίου και την συχνότητα που επιλέχθηκε κατά τις δοκιμές.           
                                                                                                  
Γενικά, οι μονωτές χαλυβδίνων ελατηρίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη φυσικών συχνοτήτων που κυμαίνονται μεταξύ 2 και 6 Hz.