ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ


WITZENMANN-HYDRA GmbH
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
  • Σχεδιασμός, κατασκευή, προμήθεια αναρτήσεων για ατμαγωγούς και παρελκόμενο εξοπλισμό, παντός τύπου εγκαταστάσεων ατμαγωγών σε τομείς όπως βιομηχανικούς, εμπορικούς, παραγωγής ενέργειας, πετροχημικών
  • Βιομηχανικοί μεταλλικοί σωλήνες
  • Κουζινέτα κυλινδρικών αγωγών
  • Εξοπλισμοί στήριξης αγωγών
  • Γενικά εξαρτήματα συνδέσεων
  • Διαστολικά